VITTO GROUP: VINH DỰ CÓ CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC VINH DANH TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

VITTO GROUP: VINH DỰ CÓ CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC VINH DANH TẠI HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN

Trong hai ngày 15 và 16/07/2020, Vitto Group vinh dự có các tập thể và cá nhân được vinh danh trong “Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2025” do LĐLĐ huyện Tam Dương và LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.

Tập đoàn Vitto tặng hoa chúc mừng Hội nghị

Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2025 được tổ chức với mục đích tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ đối với việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn giai đoạn 2015-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, biện pháp tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn 2020 – 2025; đồng thời nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn; qua đó, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn.

Vitto Group vinh dự có 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn được LĐLĐ huyện Tam Dương & LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng. Đặc biệt, Tập thể Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Vitto-VP vinh dự được nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc.

Hình ảnh tập thể và cá nhân Vitto tham gia và nhận được bằng khen trong “Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2025”

Đến với “Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2025”, Vitto Group đã khẳng định được những thành tựu đạt được trong những năm qua (giai đoạn 2015-2020) và tiếp tục phát huy để phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo có sức lan toả mạnh mẽ, được triển khai sâu rộng đến các cá nhân trong Tập đoàn, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng phong trào thi đua toàn tỉnh Vĩnh Phúc phát triển ổn định, bền vững.


 


EN