TẬP ĐOÀN VITTO HOÀN MỸ: ĐƠN VỊ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

TẬP ĐOÀN VITTO HOÀN MỸ: ĐƠN VỊ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19.

Ngày 30/8/2021, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19 được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen.

Hình ảnh Bằng khen tặng Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Trong thời gian qua, Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ (VTHM) luôn nỗ lực tập trung cao độ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 dưới sự chỉ đạo quyết liệt nhằm ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh của Chính phủ nói chung và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành tỉnh Vĩnh Phúc. Với mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phát triển mạnh về kinh tế xã hội”, VTHM luôn chú trọng chăm lo tới đời sống CBCNV tại các đơn vị bằng hành động thiết thực như nỗ lực sản xuất kinh doanh, đảm bảo bố trí công ăn việc làm cho người lao động và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.

Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ vinh dự có mặt trong danh sách khen thưởng của UBND tỉnh Vĩnh Phúc với danh hiệu “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19”. Đây là niềm vinh dự của Tập đoàn VTHM nói riêng cũng như các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong đợt này, như một sự ghi nhận, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân đã và đang tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động thiết thực để hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống, kiểm soát và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ luôn tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, chung tay cùng các cấp ngành, Chính phủ cũng như đồng hành cùng toàn xã hội giúp Việt Nam chiến thắng dịch bệnh.


 


EN