VITTO GROUP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN 2018

VITTO GROUP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN 2018

Chiều ngày 15/3, tại trụ sở chính của Tập đoàn  diễn ra thành công hội nghị người lao động 2018. Đến dự Hội nghị có Ban lãnh đạo Công ty và 80 đại biểu đại diện cho tập thể người lao động tại Tập đoàn.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và đề ra một số giải pháp để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; báo cáo kết quả công tác phong trào của Công đoàn, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Quy chế dân chủ và chế độ chính sách cho Người lao động năm 2017, tổng hợp giải trình ý kiến, kiến nghị của người lao động tại hội nghị người lao động các đơn vị.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Giám Đốc Công ty TNHH Vitto-VP báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị người lao động là diễn đàn đối thoại và trao đổi trực tiếp giữa Lãnh đạo Tập đoàn với cán bộ, Ngời lao động để Lãnh đạo Tập đoàn  nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp các thắc mắc và tiếp thu ý kiến kiến nghị, đóng góp của người lao động nhằm tăng cường mối quan hệ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị các đai biểu trình bày bài tham luận của mình, đại diện cho ý kiến người lao động mang đến sự dân chủ quyền được được biết, được bàn, được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của của người lao động trong việc thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất của Công ty.

Cùng với việc đảm bảo quyền lợi của người lao động, Công đoàn Công ty đã đẩy mạnh công tác chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động với nhiều chương trình có ý nghĩa trong các dịp lễ, Tết. Bên cạnh đó, còn triển khai thường xuyên các phong trào tập thể và thu hút đông đảo người lao động tham gia công tác an sinh xã hội với những đóng góp có giá trị lớn.Trong khuôn khổ của chương trình, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn đã trao tặng bằng khen cho những cá nhân xuất sắc trong năm 2017 vừa qua.  

Những cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen tại Hội nghị

Với mục tiêu đặt ra trong năm 2018 cùng với những khó khăn, Ban lãnh đạo tập đoàn, BCH Công đoàn cùng tập thể đại biểu tại Hội nghị đồng lòng quyết tâm luôn lấy con người là trung tâm và cốt lõi tạo nên sự phát triển chung của Tập đoàn.


 


EN