Tập đoàn Vitto: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Tập đoàn Vitto: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Ngày 24/04/2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức và trao tặng cơ thi đua khen thưởng cho các Tập thể thuộc Khối thi đua doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020 thông qua “Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng khối doanh nghiệp trong các KCN năm 2021, Hướng dẫn một số tính năng mới trong thực hiện TTHC Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4”.

          Trong năm 2020, Tập đoàn Vitto đã không ngừng đổi mới và phát triển để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19. Tập đoàn Vitto đã phát động các phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả. Cùng với đó, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp, tích cực tham gia hưởng ứng tốt công tác an sinh xã hội như các chương trình thiện nguyện, chung tay ủng hộ Chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh Covid, bảo đảm môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống chảy nổ; xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp.

 

Cờ thi đua của Ủy Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc dành cho Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020

Chính những nỗ lực và thành tích xuất sắc trong năm 2020, Tập đoàn Vitto đã xuất sắc năm trong 04 Đơn vị thuộc khối thi đua doanh nghiệp trong Khu công nghiệp nhận được Cờ thi đua của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Ông Lê Bá Linh - Giám đốc Công ty TNHH Vitto-VP đại diện Tập đoàn Vitto lên nhận Cờ thi đua

 

Cũng tại Hội nghị, Tập đoàn Vitto đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2021với chủ đề “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển”. Tập đoàn sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để giữ vững thành tích thi đua đã đạt được.


 


EN