Hội nghị đại biểu Người lao động Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ năm 2021

Hội nghị đại biểu Người lao động Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ năm 2021

Trong hai ngày 26/04/2021 và 28/04/2021, Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ đã tổ chức “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Huế (Công ty TNHH Vitto và Công ty TNHH Vitto Phú Lộc) và Vĩnh Phúc (Công ty Cổ phần Tập đoàn Vitto, Công ty TNHH Vitto-VP và Công ty TNHH Hoàn Mỹ) với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - Kết nối tạo thành công bền vững”.

 

Các đại biểu tham dự “Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021” tại Huế (Công ty TNHH Vitto và Công ty TNHH Vitto Phú Lộc)

 

Các đại biểu tham dự “Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc (Công ty Cổ phần Tập đoàn Vitto, Công ty TNHH Vitto-VP và Công ty TNHH Hoàn Mỹ).

 

Tại Hội nghị, đại biểu đại diện cho các công ty tại Huế gồm: Công ty TNHH Vitto, Công ty TNHH Vitto Phú Lộc và tại Vĩnh Phúc gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vitto, Công ty TNHH Vitto – VP, Công ty TNHH Hoàn Mỹ đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Theo đó, năm 2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban lãnh đạo cùng sự nỗ lực cống hiến của tập thể CBCNV, Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ đã đạt được những thành tích vượt trội trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.

 

Ông Nguyễn Quyết Đạt – Giám đốc Công ty TNHH Vitto Phú Lộc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

 

Ông Hà Trọng Huấn – Phó GĐ Công ty TNHH Hoàn Mỹ báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 & kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong khuôn khổ Hội nghị người lao động, Ban lãnh đạo Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ nhận định tình hình dịch bệnh trong năm 2021 còn nhiều diễn biến phức tạp dẫn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp sẽ còn phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Trước thực tế đó, Ban lãnh đạo hy vọng tập thể CBCNV tại Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác trên các lĩnh vực chuyên môn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục giữ vững những thành tích đã đạt được trong năm 2020.

 

“Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Huế vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

 

“Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Huế vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

 

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

 

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

 

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020.

 

Ngoài ra, “Hội nghị người lao động năm 2021” cũng là dịp để Lãnh đạo Tập đoàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp các thắc mắc và tiếp thu ý kiến kiến nghị, đóng góp của người lao động nhằm tăng cường mối quan hệ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động.

 

Các CBCNV tham dự “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Huế chia sẻ những tâm tư nguyện vọng tới Ban lãnh đạo

 

Các CBCNV tham dự “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc chia sẻ những tâm tư nguyện vọng tới Ban lãnh đạo

 

Các CBCNV tham dự “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc chia sẻ những tâm tư nguyện vọng tới Ban lãnh đạo

 

Đại diện ký cam kết An toàn sản xuất lao động năm 2021 tại “Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021”

 

Hình ảnh những CBCNV may mắn nhận được giải thưởng tại “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Huế.

 

Hình ảnh những CBCNV may mắn nhận được giải thưởng tại “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Huế.

 

Các CBCNV nhận giải thưởng trong chương trình “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc

 

Các CBCNV nhận giải thưởng trong chương trình “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc

 

“Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” của Tập đoàn Vitto Hoàn Mỹ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thông qua Hội nghị, CBCNV được phát huy quyền dân chủ trực tiếp, tham gia ý kiến liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm cuả người lao động trong việc tham gia quản lý, xây dựng Tập đoàn. Việc khẳng định xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đẩy mạnh thực hiện dân chủ đồng thời xây dựng một Tập đoàn phát triển, thành công bền vững.

 

Các Đại biểu chụp ảnh ký niệm chương trình “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Huế

 

Các Đại biểu chụp ảnh ký niệm chương trình “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” tại Vĩnh Phúc


 


EN