Cán bộ Tập đoàn Vitto vinh dự trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026

Cán bộ Tập đoàn Vitto vinh dự trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Khoá XVII nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 25/05/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc ban hành nghị quyết số 04/NQ-UBBC về công bố danh sách trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Nghị quyết số 04/NQ-UBBC có 51 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có Ông Lê Bá Linh - Giám đốc Công ty TNHH Vitto – VP thuộc Đơn vị bầu cử số 3 – huyện Tam Dương.

 

Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Phúc, cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, tinh thần vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành nên đã diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp. Tiêu biểu là số lượng cử tri đi bầu cao, các khu vực bầu cử đều được đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid -19 theo đúng quy định của Bộ y tế; công tác thông tin tuyên truyền bầu cử tốt đã tạo sự lan toả sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy trình, quy định.

Là một ứng cử viên mới được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Bá Linh – Giám đốc Công ty TNHH Vitto-VP cho biết: “Rất vinh dự cho tôi được cử tri tín nhiệm bầu là một trong những đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chúng tôi sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, kế thừa và phát huy kết quả và kinh nghiệm của HĐND các khóa trước. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đối với bản thân tôi, đây là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo doanh nghiệp; tôi sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung”.

Hy vọng các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ nỗ lực phấn đấu, luôn gần dân, sát dân, góp sức cùng tập thể đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng dân chủ, phản ánh đúng và đầy đủ những nguyện vọng của nhân dân tới các diễn đàn Quốc hội và tới các cơ quan Trung ương.


 


EN